Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Każdy uczestnik naszego obozu musi posiadać aktualne badania sportowe oraz wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku. 

Prosimy pobrać kartę kwalifikacyjną ze strony kuratorium:

http://www.kuratorium.gda.pl/druki-do-pobrania-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy/

I dostarczyć ją wypisaną w dniu wyjazdu na obóz.